สีประจำ โรงเรียน


เขียว-เหลือง

 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน


ต้นพลับ