โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
หมายเลขโทรศัพท์ 038-425300,429922 โทรสาร 038-411150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3